Αρχική » Ανακοινώσεις » – Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2022-2023 – Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ 2022-2023 – Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ότι κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2023 θα πραγματοποιηθεί η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης μέσω του προγράμματος “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας”, με MIS 5183959, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” ΕΣΠΑ 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση καλούνται να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά αίτηση  για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ισχύει από 10.12.2022 έως και 08.01.2023, στις 23:59

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία, δικαιολογητικά, προϋποθέσεις, διαθέσιμες θέσεις, κριτήρια κατάταξης, καθώς και την αξιολόγηση των αιτήσεων, περιλαμβάνονται στην αναλυτική ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ