Αρχική » Ανακοινώσεις » – ΜΥΦΕΟ: Διοργάνωση “Ομάδας Προσωπικής Ανάπτυξης”

Αρχείο

– ΜΥΦΕΟ: Διοργάνωση “Ομάδας Προσωπικής Ανάπτυξης”

Ανακοίνωση
Στο πλαίσιο λειτουργίας της Δομής Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.), η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
(MIS 5051039)» ανακοινώνουμε την διοργάνωση στην πόλη της Κοζάνης Ομάδας Προσωπικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με την ψυχολόγο του Κέντρου Πρόληψης από Εξαρτησιογόνες Ουσίες Ν.Κοζάνης «Ορίζοντες», κ. Βιργινία Μαλιούφα. Η πρώτη από τις 5 συναντήσεις της ομάδας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/3/2023 στις 10 πμ με 12 μμ ή την Τρίτη 28/3/2023 στη 1 μμ με 3μμ . Θα θέλαμε να ζητήσουμε τη συμβολή σας στην επιλογή της μέρας. Για αυτόν τον λόγο, όσοι/ες από εσάς ενδιαφέρεστε να εγγραφείτε στην ομάδα, θα πρέπει να δηλώσετε στο doodle που
φτιάξαμε την προτίμησή σας .

Τίτλος: Ομάδας Προσωπικής Ανάπτυξης
Στόχος: 1. Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων

2.  Ενίσχυση αυτοεκτίμησης και δεξιοτήτων επικοινωνίας

3.  Λήψη υποστήριξης μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και της συνδιαλλαγής

4.  Κοινωνικοποίηση

Πότε: Τετάρτη 22/3/2023 στις 10 πμ με 12 μμ ή Τρίτη 28/3/2023 στη 1 μμ με 3 μμ
Που: Στον χώρο του Πανεπιστημίου που βρίσκεται στο Πάρκο Αγίου Δημητρίου, στον 1ο όροφο
Μέγιστος Αριθμός Ατόμων: 15
Δήλωσε Συμμετοχή: Σημειώστε στο doodle την ώρα και τη μέρα που σας βολεύει: https://doodle.com/meeting/participate/id/bqQy3ARb
Υπεύθυνη: Σεψά Ελπίδα- Ψυχολόγος ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. Κοζάνης
Συντονίστριες της ομάδας: Βιργινία Μαλιούφα- Ψυχολόγος στο Κέντρο Πρόληψης από Εξαρτησιογόνες Ουσίες Ν. Κοζάνης «Ορίζοντες»

Ελπίδα Σεψά- Ψυχολόγος στη ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ. Κοζάνης