Αρχική » Mine Planning Workshop – Summer 2022

Αρχείο

Mine Planning Workshop – Summer 2022

Το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Πληροφορικής και Εφαρμογών Μηχανικής Μάθησης του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων σε συνεργασία με τη Maptek, διοργανώνει διαδικτυακό εργαστήριο μεταλλευτικού σχεδιασμού για προπτυχιακούς φοιτητές και απόφοιτους Μηχανικούς και Γεωλόγους*. Το εργαστήριο θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Zoom με χρήση ειδικού λογισμικού μεταλλευτικού σχεδιασμού. Το διαδικτυακό εργαστήριο θα καλύψει όλα τα βασικά στάδια του μεταλλευτικού σχεδιασμού, από την οργάνωση και επεξεργασία των δεδομένων έως τον σχεδιασμό της εκμετάλλευσης, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα χρήσης του λογισμικού μεταλλευτικού σχεδιασμού Maptek Vulcan για την εκπόνηση ειδικών ασκήσεων με δεδομένα από πραγματικές εκμεταλλεύσεις. Η γλώσσα του διαδικτυακού εργαστηρίου θα είναι η Ελληνική. Οι συμμετέχοντες, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης από το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων με την πιστοποίηση της Maptek.

Η διάρκεια του διαδικτυακού εργαστηρίου θα είναι 28 ώρες (7 ημέρες, 4 ώρες την ημέρα). Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων τους 30. Εφόσον υπάρξουν περισσότεροι από 30 ενδιαφερόμενοι, θα γίνει επιλογή με ακαδημαϊκά κριτήρια. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής δίνονται παρακάτω:

 1. Φοιτητής/τρια στο 4ο ή 5ο έτος σπουδών, ή απόφοιτος/η των σχετικών Τμημάτων και Σχολών (δείτε παρακάτω) με έτος αποφοίτησης από το 2014 και μετά
 2. Γνώση αγγλικών Β2 και άνω

* Σχετικά Τμήματα και Σχολές

 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
 • Πολυτεχνείο Κρήτης – Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
 • ΕΜΠ – Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
 • ΑΠΘ – Τμήμα Γεωλογίας
 • Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Γεωλογίας
 • ΕΚΠΑ – Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ!

Πρόγραμμα


Γενικές Αρχές και Δεδομένα – 4/7

 • Γενικές αρχές και κύρια στάδια μεταλλευτικού σχεδιασμού
 • Αποθήκευση, επεξεργασία και έλεγχος γεωτρητικών δεδομένων
 • Εισαγωγή και οργάνωση τοπογραφικών και άλλων δεδομένων

Διαχείριση Γεωτρητικών Δεδομένων – 5/7

 • Επεξεργασία γεωλογικών δεδομένων
 • Συσχετισμός και διόρθωση γεωλογικών δεδομένων γεωτρήσεων

Γεωλογική Μοντελοποίηση 6/7

 • Γεωλογική μοντελοποίηση στρωσιγενών κοιτασμάτων
 • Γεωλογική μοντελοποίηση μη στρωσιγενών κοιτασμάτων

Αποθεματικό Μοντέλο – 11/7

 • Κατασκευή αποθεματικού μοντέλου κοιτάσματος
 • Εκτίμηση περιεκτικότητας κοιτάσματος
 • Υπολογισμός και ταξινόμηση γεωλογικών αποθεμάτων

Βελτιστοποίηση Εκμετάλλευσης – 12/7

 • Προσδιορισμός γεωτεχνικών και οικονομικών παραμέτρων
 • Βελτιστοποίηση γεωμετρίας υπαίθριας εκμετάλλευσης

Σχεδιασμός Εκμετάλλευσης – 13/7

 • Σχεδιασμός και μοντελοποίηση υπαίθριας εκμετάλλευσης
 • Υπολογισμός και ταξινόμηση μεταλλευτικών αποθεμάτων

Παραγωγή Χαρτών και Αναφορών – 14/7

 • Εκτυπώσεις τομών και χαρτών
 • Πίνακες και διαγράμματα