Αρχική » Ανακοινώσεις » – Κληροδότημα ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Κληροδότημα ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/ες για το υπ’ αριθμ. 31566/01-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, που αφορά σε προκήρυξη προγράμματος χορήγησης μιας (1) υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στο εξωτερικό, με διαγωνισμό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος “ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Κληροδότημα ΦΑΝΗ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ