Αρχική » Ανακοινώσεις » – Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Εν όψει της έναρξης αιτήσεων στο πλαίσιο των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023, υπενθυμίζονται τα εξής:

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, η κατάταξη πτυχιούχων άλλων Τμημάτων ή Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί με γραπτές εξετάσεις, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 23_24
 2. Αντίγραφο Πτυχίου
 3. Βεβαίωσης ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμια της Αλλοδαπής.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων – δικαιολογητικών: 1 έως 15 Νοεμβρίου του 2023.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά, μπορούν να κατατεθούν:

 • ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mre@uowm.gr ή
 • αυτοπροσώπως στη Γραμματεία (Δευτέρα- Παρασκευή, 11.00-13.00) ή
 • αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορικής (Διεύθυνση αποστολής: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πανεπιστημιούπολη Κοίλα Κοζάνης, 50100, υπ όψει Γραμματείας)

Το πρόγραμμα εξεταστικής θα ανακοινωθεί κατά την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2023. Οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα παρακάτω μαθήματα:

Εξεταζόμενα μαθήματα: 1. Μαθηματικά Ι 2. Φυσική Ι 3. Γεωλογία

Μαθηματικά Ι

Α. ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι»

α)  Πίνακες,  Ορίζουσες,   Γραμμικά   Συστήματα.

β)  Συναρτήσεις  μιας  μεταβλητής

–  Παράγωγος  (1ης  και  2ης  τάξης),  Εφαρμογές  παραγώγων, Διαφορικό  συνάρτησης

–  Αόριστο  και  Ορισμένο  Ολοκλήρωμα

Τεχνικές  ολοκλήρωσης

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΔΟΞΟΣ)

 • Βιβλίο [77107076]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι, ΠΕΤΡΑΚΗΣ Λ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΕΤΡΑΚΗ Α. ΔΩΡΟΘΕΑ, ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α. ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λεπτομέρειες
 • Βιβλίο [68375438]: Μαθηματικά Ι β έκδοση, Ρασσίας Θ. Λεπτομέρειες

 Φυσική Ι

Α. ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΦΥΣΙΚΗ Ι»

Μεγέθη, μέτρηση, μονάδες, διαστάσεις. Εξιδανικευμένα μοντέλα. Διανύσματα. Κίνηση. Δύναμη και κίνηση. Ενέργεια συστήματος. Ορμή και κρούση. Περιστροφική κίνηση. Στροφορμή. Βαρύτητα. Μηχανική των ρευστών. Ταλαντώσεις και μηχανικά κύματα. Θερμοκρασία και θερμότητα. Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής. Θερμικές μηχανές. Ο δεύτερο νόμος της θερμοδυναμικής. Εντροπία.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΔΟΞΟΣ)

 • Βιβλίο [18549052]: Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Giancoli Λεπτομέρειες
 • Βιβλίο [33074351]: Φυσική, Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl, Παπανικόλας Κώστας (γενική επιμέλεια), Καραμπαρμπούνης Α., Κοέν Σ., Σπυράκης Π., Τζανετάκης Π., Στυλιάρης Ε. (επιστημονική επιμέλεια), Τζαμτζής Γ. (συντονισμός) Λεπτομέρειες
 • Βιβλίο [68403543]: Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς-Τόμος Α’. Μηχανική, Θερμοδυναμική, Κύματα, Οπτική, Knight R.D. (Επιστ.επιμ: Σιδέρης Ευστάθιος, Γκανάτσιος Στέργιος) Λεπτομέρειες
 • Βιβλίο [22750100]: ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ, ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, RAYMOND A. SERWAY, JOHN W. JEWETT Λεπτομέρειες
 • Βιβλίο [86055468]: Θεμελιώδης πανεπιστημιακή φυσική, Wolfson Richard (Συγγρ.) – Κατσικίνη Μαρία, Κουνάβης Παναγιώτης, Κουσουρής Κωνσταντίνος (Επιμ.) Λεπτομέρειες
 • Βιβλίο [86198097]: Πανεπιστημιακή φυσική με σύγχρονη φυσική, Young H., Freedman R. Λεπτομέρειες

Γεωλογία

Α. ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΕΩΛΟΓΙΑ»

Περιβαλλοντική Γεωλογία: Εισαγωγή, Γεωλογία, ο πλανήτης Γη (ηλικία, δομή, σύσταση). Ήπειροι, Ωκεανοί, Λιθοσφαιρικές πλάκες, Σεισμοί, Ηφαιστειότητα, Πετρογενετικά ορυκτά, Πετρώματα (Πυριγενή, Ιζηματογενή, Μεταφορτωμένα), Γεωλογικός κύκλος, Ορογενετικά συστήματα, Μορφολογία – Τοπογραφικοί χάρτες, Εξωγενείς δυνάμεις: Επίδραση του νερού – του πάγου – των θαλασσών – του ανέμου, Εξέλιξη της Γης (απολιθώματα, παραμορφώσεις πετρωμάτων, διαβρώσεις), Τεκτονική Γεωλογία (γεωλογικοί χάρτες, ρήγματα, πτυχές), Πηγές, καρστικά φαινόμενα, Ορυκτές πρώτες ύλες (μεταλλεύματα, ενεργειακά – λατομικά – βιομηχανικά ορυκτά), Τεχνική Γεωλογία: Εδαφομηχανική – Βραχομηχανική – Τεχνικά Έργα, Γεωλογία – Χωροταξία – Περιβάλλον, Σύντομη αναφορά στην ιστορία της Γεωλογίας της Ελλάδας»

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΔΟΞΟΣ)

 • Βιβλίο [59394705]: Περιβαλλοντική Τεχνική Γεωλογία, Σεραφείμ Γ. Σαββίδης Λεπτομέρειες