Αρχική » Έρευνα » Εργαστήρια » Εργαστήριο Μεταλλευτικής Πληροφορικής και Εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Αρχείο

Εργαστήριο Μεταλλευτικής Πληροφορικής και Εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Δρ. Ιωάννης Καπαγερίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μεταλλευτικής Πληροφορικής

Αίθουσα Εργαστηρίου: Ε3

Το εργαστήριο Μεταλλευτικής Πληροφορικής και Εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών αποτελεί το κέντρο εκπαίδευσης του Τμήματος σε αντικείμενα εφαρμοσμένης πληροφορικής στα μεταλλευτικά και γεωτεχνικά έργα και το περιβάλλον. Διαθέτει πλήρη εξοπλισμό που αποτελείται από 15 προσωπικούς υπολογιστές, συσκευές εκτύπωσης και ψηφιοποίησης, plotter, σαρωτή μεγάλου μεγέθους και προβολικό σύστημα υψηλής ευκρίνειας.

Διαθέτει προηγμένα πακέτα λογισμικού τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα από τη μεταλλευτική βιομηχανία στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και από τις σύγχρονες επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν γεωτεχνικά έργα. Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν την ευκαιρία κατά την διδασκαλία διαφόρων μαθημάτων να έρθουν σε άμεση επαφή και να χρησιμοποιήσουν πακέτα λογισμικού, όπως το Maptek Vulcan, για την ανάπτυξη εφαρμογών χρησιμοποιώντας, τις περισσότερες φορές, πραγματικά δεδομένα από τη βιομηχανία. Τα παρακάτω πακέτα λογισμικού είναι εγκατεστημένα στους υπολογιστές του εργαστηρίου και χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των φοιτητών:

  • Maptek Vulcan: πακέτο τρισδιάστατου μεταλλευτικού σχεδιασμού της Maptek Pty Ltd.
  • MapInfo Professional: πρόγραμμα ανάπτυξης γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών της Pitney Bowes.
  • AutoCAD & Raster Design: πρόγραμμα CAD και διαχείρισης τηλεπισκοπικών δεδομένων της Autodesk.
  • ERDAS Imagine: πακέτο επεξεργασίας τηλεπισκοπικών δεδομένων της Hexagon.
  • ErgoXP: ολοκληρωμένο πακέτο εφαρμογών διαχείρισης Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων της Pi-Systems International.
  • MODFLOW: πρόγραμμα υδρολογικής μοντελοποίησης του USGS.
  • ΟΔΟΣ: πακέτο τρισδιάστατου σχεδιασμού οδοποιίας της ΟΔΟΣ Λογισμική.
  • Simio simulation software (λογισμικό προσομοίωσης) το οποίο παρέχεται από τη Simio LLC.

 

Η προσφορά του εργαστηρίου στη διάδοση και την εφαρμογή εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού έχει αναγνωριστεί από τις ίδιες τις εταιρείες που τα αναπτύσσουν καθώς και από εταιρείες που τα χρησιμοποιούν. Το εργαστήριο έχει προσφέρει στο παρελθόν τεχνικές υπηρεσίες σε διάφορες εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν μελέτες και εκπαίδευση στο λογισμικό που χρησιμοποιείται στο εργαστήριο.