Αρχική » Έρευνα » Διδακτορικές Διατριβές

Αρχείο

Διδακτορικές Διατριβές

Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών ΦΕΚ 6648_31_12_2021

 

 

Απαραίτητα Έγγραφα για την Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Για τον Υποψήφιο Διδάκτορα

Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Προσχέδιο Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (αρχείο docx)

Ετήσια Έκθεση Προόδου

Αίτηση Υποβολής Διδακτορικής Διατριβής για κρίση