Αρχική » Ανακοινώσεις » – Ενημέρωση σχετικά με την Ανώτατη Διάρκεια Σπουδών και τις Διαγραφές Φοιτητών / Φοιτητριών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Αρχείο

– Ενημέρωση σχετικά με την Ανώτατη Διάρκεια Σπουδών και τις Διαγραφές Φοιτητών / Φοιτητριών Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Ενημερώνονται οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος, ότι:

Σύμφωνα με το συνδυασμό του  Άρθρου 75, παράγραφος 1 και του  Άρθρου 454, παράγραφος 3, του Ν. 4957/2022 (Α΄141), η ανώτατη διάρκεια ενός προγράμματος σπουδών με ελάχιστη διάρκεια πέντε (5) ακαδημαϊκών ετών, καθορίζεται από τον ελάχιστο χρόνο (5 έτη), προσαυξημένο κατά τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Συνεπώς, ανώτατος χρόνος περάτωσης σπουδών καθορίζονται τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά έτη. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού ορίου, οι φοιτητές και φοιτήτριες που δεν ολοκληρώνουν τις σπουδές τους, θα διαγράφονται από το Πανεπιστήμιο.

Συνεπώς:

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος που εισήχθησαν κατά τα Ακαδημαϊκά Έτη 2019-2020 και 2020-2021, οφείλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως 31/08/2029. Οι διαγραφές θα ξεκινήσουν από 01/09/2029.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος που εισήχθησαν κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 και μετά, οφείλουν να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους με τη συμπλήρωση δεκαέξι (16) εξαμήνων σπουδών, ήτοι οκτώ (8) Ακαδημαϊκών Ετών