Αρχική » Ανακοινώσεις » – Έναρξη Δηλώσεων Μαθημάτων για τους φοιτητές/τριες 3ου, 5ου και 7ου εξαμήνου

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Έναρξη Δηλώσεων Μαθημάτων για τους φοιτητές/τριες 3ου, 5ου και 7ου εξαμήνου

Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και  φοιτητές του Τμήματος ότι η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 αρχίζει από

Τετάρτη, 21.09.2022 και λήγει την Κυριακή, 09.10.2022.

Οι φοιτήτριες και φοιτητές θα πρέπει να εισέρχονται στην εφαρμογή, με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού (username, password) ακολουθώντας το σύνδεσμο: https://students.uowm.gr/login.asp . Η εφαρμογή παραμένει διαθέσιμη αδιάλειπτα, όλο το 24ωρο για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Σημαντικό για τις φοιτήτριες και φοιτητές του 7ου εξαμήνου: Ο μέγιστος αριθμός δηλούμενων μαθημάτων είναι ν+3 (όπου ν, ο αριθμός μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου), δηλαδή δηλώνονται τα μαθήματα του 7ου εξαμήνου, (η πρακτική άσκηση λογίζεται ως υποχρεωτικό μάθημα και δηλώνεται). Επιπλέον έως τρία (3) μαθήματα από τα οφειλόμενα του 1ου, 3ου και 5ου εξαμήνου

Σημαντικό για τις φοιτήτριες και φοιτητές του 5ου εξαμήνου: Ο μέγιστος αριθμός δηλούμενων μαθημάτων είναι ν+3 (όπου ν, ο αριθμός μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου), δηλαδή δηλώνονται τα μαθήματα του 5ου εξαμήνου επιπλέον έως τρία (3) μαθήματα από τα οφειλόμενα του 1ου και 3ου  εξαμήνου

Σημαντικό για τις φοιτήτριες και φοιτητές του 3ου εξαμήνου: Ο μέγιστος αριθμός δηλούμενων μαθημάτων είναι ν+3 (όπου ν, ο αριθμός μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου), δηλαδή δηλώνονται τα μαθήματα του 3ου εξαμήνου επιπλέον έως τρία (3) μαθήματα από τα οφειλόμενα του 1ου εξαμήνου

Τονίζεται ότι:

  • Μη δηλωμένα μαθήματα δεν εξετάζονται στην ερχόμενη εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου 2023
  • Φοιτήτριες και φοιτητές που δε θα προβούν καθόλου σε δήλωση των μαθημάτων τους, δε θα έχουν δικαίωμα εξέτασης στην ερχόμενη περίοδο Ιανουαρίου 2023

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανακοίνωση δεν αφορά στους πρωτοετείς φοιτητές/τριες. Η δήλωση μαθημάτων τους μόνο για το 1ο εξάμηνο, θα γίνει αυτόματα από τη Γραμματεία.