Αρχική » Ανακοινώσεις » – Έναρξη Δηλώσεων Μαθημάτων για τους φοιτητές/τριες 3ου και 5ου εξαμήνου

Αρχείο

– Έναρξη Δηλώσεων Μαθημάτων για τους φοιτητές/τριες 3ου και 5ου εξαμήνου

Ανακοινώνεται στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του Τμήματος ότι αρχίζει από Δευτέρα, 20.09.2021 και λήγει την Κυριακή, 03.10.2021, η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Οι φοιτήτριες και φοιτητές θα πρέπει να εισέρχονται στην εφαρμογή, με τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού (username, password) ακολουθώντας το σύνδεσμο: https://students.uowm.gr/login.asp . Η εφαρμογή παραμένει διαθέσιμη αδιάλειπτα, όλο το 24ωρο για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα.

Σημαντικό για τις φοιτήτριες και φοιτητές του 5ου εξαμήνου: Ο μέγιστος αριθμός δηλούμενων μαθημάτων είναι ν+3 (όπου ν, ο αριθμός μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου), δηλαδή δηλώνονται τα μαθήματα του 5ου εξαμήνου συν επιπλέον έως τρία (3) μαθήματα από τα οφειλόμενα του 1ου και 3ου  εξαμήνου. Μη δηλωμένα μαθήματα δεν εξετάζονται στην ερχόμενη εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου 2022

Σημαντικό για τις φοιτήτριες και φοιτητές του 3ου εξαμήνου: Ο μέγιστος αριθμός δηλούμενων μαθημάτων είναι ν+3 (όπου ν, ο αριθμός μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου), δηλαδή δηλώνονται τα μαθήματα του 3ου εξαμήνου συν επιπλέον έως τρία (3) μαθήματα από τα οφειλόμενα του 1ου εξαμήνου. Μη δηλωμένα μαθήματα δεν εξετάζονται στην ερχόμενη εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου 2022

Φοιτήτριες και φοιτητές που δε θα προβούν καθόλου σε δήλωση των μαθημάτων τους, δε θα έχουν δικαίωμα εξέτασης στην ερχόμενη περίοδο Ιανουαρίου 2022

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανακοίνωση δεν αφορά στους πρωτοετείς φοιτητές/τριες. Η δήλωση μαθημάτων τους μόνο για το 1ο εξάμηνο, θα γίνει αυτόματα από τη Γραμματεία.