Αρχική » Διδακτορικές Διατριβές

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

Διδακτορικές Διατριβές

Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών (αρχείο PDF)

 

Απαραίτητα Έγγραφα για την Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Για τον Υποψήφιο Διδάκτορα

Αίτηση Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Προσχέδιο Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (αρχείο docx)

Ετήσια Έκθεση Προόδου

Αίτηση Υποβολής Διδακτορικής Διατριβής για κρίση