Αρχική » Νέα » – Διαλέξεις στα πλαίσια μαθημάτων της κατεύθυνσης Μεταλλευτικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής – ευχαριστήριο μήνυμα

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Διαλέξεις στα πλαίσια μαθημάτων της κατεύθυνσης Μεταλλευτικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής – ευχαριστήριο μήνυμα

Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος, Δρ. Παυλουδάκης Φραγκίσκος ευχαριστούν θερμά όλους όσους συνέβαλαν στη μετάδοση πολύτιμων γνώσεων προς τους φοιτητές μας, μέσα από τις διαλέξεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των μαθημάτων “Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες”, “Εξόρυξη με Μηχανικά Μέσα, και “Συστήματα Φόρτωσης-Μεταφοράς σε Τεχνικά Έργα-Μεταλλεία” στην κατεύθυνση “Μεταλλευτικής και γεωτεχνικής μηχανικής” του 8ου εξαμήνου.
Συγκεκριμένα, οι ευχαριστίες απευθύνονται στους κ.κ. Λεωνίδα Καζάκο και Μιλτιάδη Τριανταφύλλου, τον μεν πρώτο για τη λεπτομερή παρουσίαση των εκρηκτικών υλών που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, τον δε δεύτερο για την ανάλυση του τρόπου σχεδιασμού και υλοποίησης ανατινάξεων σε επιφανειακά ορυχεία, στον κ. Σπυρίδωνα Πύρτσε και την κα. Χρυσούλα Παγούνη, οι οποίοι, στο πλαίσιο του μαθήματος «Συστήματα φόρτωσης και μεταφοράς», παρουσίασαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ταινιοδρομικών συστημάτων και των αγωγών μεταφοράς πολφών, αντίστοιχα, και τέλος στον κ. Χρήστο Γκράβαλο, ο οποίος, στο πλαίσιο του μαθήματος «Εξόρυξη με μηχανικά μέσα», παρουσίασε τα συστήματα συρματοκοπής και τον λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό των λατομείων μαρμάρου.