Αρχική » Νέα » – Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Η Μηχανική Μάθηση στον Κόσμο της Μεταλλευτικής”

Αρχείο

– Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Η Μηχανική Μάθηση στον Κόσμο της Μεταλλευτικής”

Η σειρά webinars του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες – GrawMat Innovation Cluster συνεχίζεται με το 3ο webinar το οποίο είναι αφιερωμένο στο πολύ επίκαιρο θέμα της μηχανικής μάθησης (machine learning) και ομιλητή τον Δρ. Ιωάννη Καπαγερίδη, Αναπλ. Καθηγητή Μεταλλευτικής Πληροφορικής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, ο οποίος θα αναλύσει ζητήματα σχετικά με: (α) τις μεθόδους μηχανικής μάθησης, (β) τις εφαρμογές της μηχανικής μάθησης στη μεταλλευτική, (γ) κάποια κοινά αλλά και ειδικά θέματα εφαρμογής μεθόδων μηχανικής μάθησης και (δ) το μέλλον της μηχανικής μάθησης στη μεταλλευτική βιομηχανία.

Η μηχανική μάθηση αναφέρεται γενικά στο σχεδιασμό και τη μελέτη αλγορίθμων για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι χρησιμοποιούμενοι αλγόριθμοι έχουν την ιδιότητα να βελτιώνονται σταδιακά μέσω των δεδομένων που εισάγονται σε αυτούς προσομοιώνοντας μια διαδικασία εκμάθησης. Τα τελευταία χρόνια οι μέθοδοι μηχανικής μάθησης έχουν αποκτήσει τεράστιες εφαρμογές σε πολλούς κλάδους της τεχνολογίας αλλά και της οικονομίας, σε συνδυασμό με την αλματώδη αύξηση του όγκου των δεδομένων που είναι διαθέσιμα για ανάλυση και λήψη αποφάσεων.

Εγγραφή για παρακολούθηση στο σύνδεσμο:

https://event.webinarjam.com/register/253/lx01ns8p

Βεβαίωση παρακολούθησης θα δοθεί για όσους συμμετέχοντες το επιθυμούν, κατόπιν αίτησης στο e-mail info@grawmat.gr.