Αρχική » Ανακοινώσεις » – Χορήγηση Τριών (3) Προπτυχιακών Υποτροφιών από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος “Κλέαρχου Τσουρίδη” για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Χορήγηση Τριών (3) Προπτυχιακών Υποτροφιών από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος “Κλέαρχου Τσουρίδη” για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Ανακοινώνεται η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 2782/15.03.2024(ΑΔΑ: 6ΩΨΚ46ΝΚΠΔ-ΣΡΖ) Προκήρυξη Επιλογής Υποτρόφων χωρίς Διαγωνισμό για τη Χορήγηση ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για Προπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα  από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ», ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Πληροφορίες στα ακόλουθα έγγραφα:

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ_2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΟΥΡΙΔΗ 2022-2023

Προκήρυξη_Τσουρίδη 2022-2023_6ΩΨΚ46ΝΚΠΔ-ΣΡΖ