Αρχική » Προκηρύξεις (Σελίδα 3)

Αρχείο κατηγορίας Προκηρύξεις

Αρχείο

– Πρόγραμμα Υποτροφιών Ιδρύματος Ωνάση

Το Ίδρυμα Ωνάση ετοιμάζεται να υποδεχθεί νέους ανθρώπους με καινοτόμες ιδέες και λαμπρά μυαλά που θα κάνουν την κοινωνία μας καλύτερη.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα χορηγηθούν:

  • έως 70 υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Εξωτερικό
  • έως 10 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα
  • σε επιλεγμένους επιστημονικούς κλάδους και ειδικεύσεις, εφόσον υπάρξουν υποψηφιότητες στις προκηρυσσόμενες ειδικεύσεις και πληρούνται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις
  • σε όσους έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα ή έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό πανεπιστήμιο και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα
  • για σπουδές πλήρους παρακολούθησης στον τόπο σπουδών, εκτός εάν λόγω συνθηκών ανωτέρας βίας ή δημόσιας υγείας προκρίνεται από το Πανεπιστήμιο η εξ αποστάσεως φοίτηση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 29 Φεβρουαρίου 2024.

https://onassiswebdata.blob.core.windows.net/prod/documents/Scholarships_call_2024-2025_uwvZ3kD.pdf

-Πρόγραμμα Υποτροφιών Ιδρύματος Μποδοσάκη

Α. Προκήρυξη 52ου Προγράμματος Υποτροφιών Ιδρύματος Μποδοσάκη Ακαδημαϊκού Έτους 2024 – 2025

Το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, υπηρετώντας το όραμά του για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους, προκηρύσσει για 52η χρονιά τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025. Πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποτροφίας για ένα ή περισσότερα επιστημονικά πεδία. Η περίοδος των αιτήσεων για το 52ο Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 λήγει στις 15.2.2024.( Δείτε την προκήρυξη)

Προκήρυξη-52ου-Προγράμματος-Υποτροφιών-2024-2025_

Β. Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Ερευνητικών Υποτροφιών στη μνήμη του “Σταμάτη Γ. Μαντζαβίνου” 

Αφορά στη χορήγηση τεσσάρων μεταδιδακτορικών υποτροφιών για την ακαδημαϊκή περίοδο 2024-2025. Ειδικότερα θα χορηγηθούν σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος τέσσερις (4) υποτροφίες για έρευνα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ενώ η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι η 15 Μαρτίου 2024.

Γ. Πρόγραμμα Υποτροφιών για Επισκέπτες Επιστήμονες Ερευνητές

Απευθύνεται σε επιστήμονες ερευνητές/ερευνήτριες, πτυχιούχους Α.Ε.Ι. που συνεχίζουν να φοιτούν ή να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι οποίοι/ες επιθυμούν να επισκεφτούν πανεπιστημιακά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας για την εκμάθηση επιστημονικής μεθοδολογίας, σύγχρονων ερευνητικών διεθνών τάσεων και τεχνολογιών ή και την παρουσίαση και παράδοση διαλέξεων. Στόχος του προγράμματος είναι η μεταφορά και διάχυση της αποκτηθείσας εμπειρίας και γνώσης στην ελληνική επιστημονική κοινότητα. Το πρόγραμμα αφορά σε βραχυχρόνιες υποτροφίες, διάρκειας έως 6 μηνών, και καλύπτει τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων του Προγράμματος Υποτροφιών για Επισκέπτες Επιστήμονες Ερευνητές/Ερευνήτριες είναι η 29 Μαρτίου 2024.

Αναλυτική ενημέρωση για το Πρόγραμμα Υποτροφιών Ιδρύματος Μποδοσάκη, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Υποτροφίες – Ίδρυμα Μποδοσάκη (bodossaki.gr)

– Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, προσκαλεί νέους/νέες επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος να απασχοληθούν ως εντεταλμένοι διδάσκοντες/διδάσκουσες κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, για τα μαθήματα που ορίζονται στα γνωστικά αντικείμενα του Παραρτήματος Ι

Δείτε τη σχετική πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΝΕΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΕΣΠΑ_2023_2024_ΑΔΑ