Αρχική » Προκηρύξεις (Σελίδα 2)

Αρχείο κατηγορίας Προκηρύξεις

Αρχείο

– Πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.)

Διεύθυνση Υποτροφιών/Τμήμα Διαγωνισμών

Θέμα: «Πρόγραμμα Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας για την χορήγηση υποτροφιών βραχείας διάρκειας στο πλαίσιο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, ακαδημαϊκό έτος 2023-2024»

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε η πρόσκληση για το Πρόγραμμα Υποτροφιών Ελληνοβρετανικής Συνεργασίας που αφορά σε χορήγηση υποτροφιών βραχείας διάρκειας (τεσσάρων εβδομάδων) με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο και δικαιούχους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψήφιους/ιες διδάκτορες Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα καθώς και η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων, βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/4308-2-2-2024-anakoinosi-programmatos-ellino-vretanikis-synergasias-akad-etos-2023-2024

Για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής, απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στον ακόλουθο σύνδεσμο  https://bit.ly/49yLUNt

– 1η Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για Σπουδές κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+

για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025
(Call 2024)

Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, χρηματοδοτούμενες θέσεις φοιτητών για σπουδές σε χώρες της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024, τα παρακάτω:
1. Αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΑΣΟ)
2. Αίτηση Συμμετοχής στην κινητικότητα Erasmus για σπουδές
3. Αναλυτική Βαθμολογία (παρέχεται από την γραμματεία του τμήματός σας)
4. Τίτλους γλωσσομάθειας (απλό αντίγραφο)
5. Βιογραφικό Σημείωμα (τύπου Europass στην αγγλική γλώσσα)
6. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Cover Letter (στην αγγλική γλώσσα)
7. Πιστοποιήσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, συνέδρια, διακρίσεις κ.α.
8. Portfolio εικαστικού έργου (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)
9. Αντίγραφο πτυχίου (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ)
10. Αντίγραφο μεταπτυχιακού (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ)
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmus@uowm.gr του Γραφείου Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+
2. Τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων για σπουδές

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις προϋποθέσεις καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης, οι φοιτητές μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα:

Εξερχόμενοι φοιτητές για Σπουδές

Το Γραφείο Erasmus του Ιδρύματός μας παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνιση και ενημέρωση.
Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Προγράμματος ERASMUS+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Αικατερίνη Μπλάντα

– Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για Πρακτική Άσκηση Erasmus+ Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

6η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του Προγράμματος Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2023 – 2024 

Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 χρηματοδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών/φοιτητριών 2μηνης ή 3μηνης χρονικής διάρκειας σε χώρες της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με επιλέξιμη ημερομηνία έναρξης μετακινήσεων από 01/03/2024 έως 01/05/2024.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024, τα παρακάτω:
α) Υπογεγραμμένη Αίτηση για Πρακτική Άσκηση
β) Βεβαίωση Αποδοχής από το Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής
γ) Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσομάθειας
δ) Αναλυτική βαθμολογία
ε) Βεβαίωση Σπουδών ή Βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση
στ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή/και διαβατηρίου
Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+
2. Τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων για πρακτική
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις προϋποθέσεις καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης, οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

Κινητικότητα φοιτητών ΕRΑSΜUS με σκοπό την Πρακτική Άσκηση


Το Γραφείο Erasmus του Ιδρύματός μας παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνιση και ενημέρωση.

Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Προγράμματος ERASMUS+ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Αικατερίνη Μπλάντα