Αρχική » Γραμματεία (Σελίδα 2)

Αρχείο κατηγορίας Γραμματεία

Αρχείο

– Έναρξη Περιόδου Δήλωσης και Διανομής Συγγραμμάτων Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος ότι, σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/Files/Dianomi_Earinou_2023_24.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

  • η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την *Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024* και θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 24 Μαΐου 2024*.
  • οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών/φοιτητριών θα ξεκινήσουν την *Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024* και θα ολοκληρωθούν την *Παρασκευή 10 Μαΐου 2024*

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στην εφαρμογή της Γραμματείας και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορούν πάντα να απευθύνονται στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (https://eudoxus.gr/contact).

– Έναρξη Λειτουργίας Δήλωσης Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024

Ενημερώνονται οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος, ότι είναι διαθέσιμη η εφαρμογή για τη δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου. Ισχύουν οι οδηγίες που είχαν δοθεί σε προηγούμενες ανακοινώσεις.

Προσοχή: Όσοι/ες ήδη υπέβαλαν οριστική δήλωση στην εφαρμογή, παρακαλούνται να περάσουν από τη Γραμματεία για τη διόρθωσή της.

– Προσωρινή Απενεργοποίηση Δήλωσης Μαθημάτων

Η Γραμματεία ενημερώνει τους φοιτητές και φοιτήτριες (όλων των εξαμήνων) του Τμήματος για την προσωρινή απενεργοποίηση δήλωσης μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, λόγω διόρθωσης αστοχιών που παρατηρήθηκαν.

Οι Φοιτητές και Φοιτήτριες θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση για την εκ νέου ενεργοποίηση του συστήματος δηλώσεων.