Αρχική » Ανακοινώσεις (Σελίδα 2)

Αρχείο κατηγορίας Ανακοινώσεις

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Υποτροφίες ιταλικού κράτους σε Έλληνες πολίτες

Το ιταλικό κράτος χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες για την ολοκλήρωση προγραμμάτων σπουδών, έρευνας και κατάρτισης σε ιταλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-
2025.
Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://studyinitaly.esteri.it/

*Προσοχή η σωστή διεύθυνση είναι η αναγραφόμενη παραπάνω και όχι η www.studyinitaly.esteri.it που αναφέρεται στο επισυναπτόμενο.
Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων είναι η 14η Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00 (τοπική Ιταλίας).

Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και την υποβολή των αιτήσεων υπάρχουν στο επισυναπτόμενο έγγραφο.
Υποτροφίες ιταλικού κράτους σε Έλληνες πολίτες

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΤΑΛΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ

– Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025

Σύμφωνα με την Απόφαση 7/21.05.2024, θέμα 2ο της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, η κατάταξη πτυχιούχων άλλων Τμημάτων ή Σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί με γραπτές εξετάσεις, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο Πτυχίου
 • Βεβαίωσης ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων – δικαιολογητικών: 1 έως 15 Νοεμβρίου 2024.

Το πρόγραμμα εξεταστικής θα ανακοινωθεί αρχές Δεκεμβρίου του 2024. Οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα παρακάτω μαθήματα:

Εξεταζόμενα μαθήματα: 1. Μαθηματικά Ι 2. Φυσική Ι 3. Βασικές Αρχές Χημείας

Μαθηματικά Ι

Α. ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι»

α)  Πίνακες,  Ορίζουσες,   Γραμμικά   Συστήματα.

β)  Συναρτήσεις  μιας  μεταβλητής

–  Παράγωγος  (1ης  και  2ης  τάξης),  Εφαρμογές  παραγώγων, Διαφορικό  συνάρτησης

–  Αόριστο  και  Ορισμένο  Ολοκλήρωμα

Τεχνικές  ολοκλήρωσης

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΔΟΞΟΣ)

 • Βιβλίο [77107076]: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι, ΠΕΤΡΑΚΗΣ Λ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΕΤΡΑΚΗ Α. ΔΩΡΟΘΕΑ, ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
 • Βιβλίο [68375438]: Μαθηματικά Ι β έκδοση, Ρασσίας Θ.

Φυσική Ι

Α. ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΦΥΣΙΚΗ Ι»

Μεγέθη, μέτρηση, μονάδες, διαστάσεις. Εξιδανικευμένα μοντέλα. Διανύσματα. Κίνηση. Δύναμη και κίνηση. Ενέργεια συστήματος. Ορμή και κρούση. Περιστροφική κίνηση. Στροφορμή. Βαρύτητα. Μηχανική των ρευστών. Ταλαντώσεις και μηχανικά κύματα. Θερμοκρασία και θερμότητα. Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής. Θερμικές μηχανές. Ο δεύτερο νόμος της θερμοδυναμικής. Εντροπία.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΔΟΞΟΣ)

 • Βιβλίο [122074700]: Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, 5η Έκδοση, Τόμος Α, Giancoli C. Douglas
 • Βιβλίο [33074351]: Φυσική, Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl, Παπανικόλας Κώστας (γενική επιμέλεια), Καραμπαρμπούνης Α., Κοέν Σ., Σπυράκης Π., Τζανετάκης Π., Στυλιάρης Ε. (επιστημονική επιμέλεια), Τζαμτζής Γ. (συντονισμός)
 • Βιβλίο [68403543]: Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς-Τόμος Α’. Μηχανική, Θερμοδυναμική, Κύματα, Οπτική, Knight R.D. (Επιστ.επιμ: Σιδέρης Ευστάθιος, Γκανάτσιος Στέργιος)
 • Βιβλίο [22750100]: ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ, ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, RAYMOND A. SERWAY, JOHN W. JEWETT
 • Βιβλίο [86055468]: Θεμελιώδης πανεπιστημιακή φυσική, Wolfson Richard (Συγγρ.) – Κατσικίνη Μαρία, Κουνάβης Παναγιώτης, Κουσουρής Κωνσταντίνος (Επιμ.)
 • Βιβλίο [94644735]: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, R. SHANKAR

Βασικές Αρχές Χημείας

Α. ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή στις βασικές αρχές της δομής του ατόμου, Άτομα, Μόρια, Ιόντα, Ισότοπα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Dalton, Ατομικά μοντέλα Rutherford & Bohr, Αλληλεπίδραση Ύλης-Ενέργειας Ατομικά Φάσματα, Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, Φασματοσκοπία, ενέργεια ιονισμού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΟΙ ΦΛΟΙΟΙ-ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- Τροποποίηση μοντέλου Bohr από Sommerfeld ΔΥΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ: Συμπλήρωση ηλεκτρονιακών στοιβάδων

Περιοδικός Πίνακας των στοιχείων, Νόμος περιοδικότητας του Mendeleyev, Η ΑΡΧΗ Aufbau, Απαγορευτική αρχή Pauli, κανόνας Hund

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ: συσχέτιση ηλεκτρονιακής δομής με ιδιότητες του στοιχείου

Χημική δραστικότητα και εξωτερική ηλεκτρονιακή στοιβάδα, μέση ενέργεια ηλεκτρονίων εξωτερικής στοιβάδας, Μέταλλα , Αμέταλλα , μεταλλοειδή, ευγενή αέρια, Δραστικότητα στοιχείου, κανόνας οκτάδας, ιοντικός δεσμός, Ιοντικός δεσμός, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ,

ΔΟΜΕΣ LEWIS , Ομοιοπολικός δεσμός, ηλεκτραρνητικότητα στοιχείου κατά Pauling, ενέργεια ομοιοπολικού δεσμού, πολικά μόρια

Υβριδικά & Μοριακά Τροχιακά-Παραμαγνητισμός: Πολικοί δεσμοί, Ενεργειακά διαγράμματα μορίων, Κανόνας υπέρθεσης για γραμμικές συναρτήσεις, Αρχή Aufbau για μοριακά τροχιακά, διπλοί και τριπλοί δεσμοί, τροχιακά σ και π, υβριδικά συστήματα

Μεταλλικός δεσμός

Διαμοριακές δυνάμεις, Δευτερεύοντες δεσμοί και φυσική κατάσταση, Επίδραση διπόλου, Προκαλούμενοι δεσμοί διπόλου-διπόλου, Δεσμοί London- van der Waals, επίδραση της γεωμετρίας του μορίου

Χημική αντίδραση- Στοιχειομετρία

ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ, pH, Οξέα-βάσεις κατά Arrhenius, οξέα -βάσεις κατά Bronsted-Lowry, συζυγή ζεύγη οξέων-βάσεων, αντιδράσεις οξέων και βάσεων, ασθενή και ισχυρά οξέα, οξέα-βάσεις κατά Lewis

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΔΟΞΟΣ)

 • Brown T. – LeMay E. – Burste B. – Murphy C. – Woodward P. – Stoltzfus M., «Γενική Χημεία», 13η Έκδοση, Κωδικός Εύδοξος: 50655974
 • Νικόλαος Κλούρας, «Βασική Ανόργανη Χημεία», Κωδικός Εύδοξος: 5935
 • Darell Ebbing, Steven Gammon, «Σύγχρονη Γενική Χημεία», Κωδικός Εύδοξος: 41964283
 • Robinson Jill K., McMurry John Ε., Fay Robert C., «Γενική Χημεία», Κωδικός Εύδοξος: 112691121
 • Chang-Overby, «Chemistry” , Κωδικό στον Εύδοξο: 59367765
 • Αναλυτική Χημεία, Αντωνίου Κ. Καλοκαιρινού, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράματα και Βοηθήματα, www.kallipos.gr,  ISBN: 978-960-603-508-1, Copyright © ΣΕΑΒ, 2015

– Eκδήλωση Παρουσίασης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Tο Γραφείο Διασύνδεσης του ΠΔΜ, σας προσκαλεί στη διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Ιδρύματος, που θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00 – 13:30.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας zoom ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://zoom.us/my/uowm.diasynd

Ατζέντα Εκδήλωσης