Αρχική » Ανακοινώσεις » – Αξιολογική Κατάταξη Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων_ Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Αξιολογική Κατάταξη Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων_ Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεδρίασή της (Αριθμ. 9/2023), τη Δευτέρα 20.03.2023, αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω:

  1. Τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023» (αριθμ. πρωτ. 3641/23.02.2023 και 3807/03.03.2023
  2. Την Εισηγητική Έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης (Αριθμ. Πρωτ. 448/20.03.2023) αιτήσεων στο πλαίσιο των προαναφερόμενων προσκλήσεων
  3. Τους φακέλους των υποψηφίων.

Αποφάσισε ομόφωνα την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης των προσκλήσεων, ανά μάθημα ως εξής:

Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ _Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ
1 427
2 425

Γνωστικό Αντικείμενο: ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ
1 436
2 427

Γνωστικό Αντικείμενο: ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ
1 430
2 427

Γνωστικό Αντικείμενο: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ
1 430
2 427

Γνωστικό Αντικείμενο: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ_Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ
1 433
2 443
3 436
4 427
5 429

Γνωστικό Αντικείμενο: ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΛΕΣ – ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ _Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

Α/Α ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ
1 433
2 443
3 436
4 427
5 429