Αρχική » Ανακοινώσεις » – Αξιολογική Κατάταξη Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων_ Πρόσκληση 2192/2022

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Αξιολογική Κατάταξη Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων_ Πρόσκληση 2192/2022

Σύμφωνα με την Απόφαση 1/05.01.2023, θέμα 1ο της Συνέλευσης Τμήματος και την ισχύουσα νομοθεσία, εγκρίνεται η αξιολογική κατάταξη υποψηφίων για εκτέλεση ερευνητικού έργου, ως εξής:

Γνωστικό Αντικείμενο: Τοπογράφος Μηχανικός

  1. Υποψήφιος/α με Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αίτησης: 277/16.12.2022

Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική

  1. Υποψήφιος/α με Αριθμ. Πρωτοκόλλου Αίτησης: 279/21.12.2022