Αρχική » Ανακοινώσεις » – Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Αρχείο

– Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Ανακοινώνονται στις/ους ενδιαφερόμενες/μενους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Αριθ: Φ1/192329/B3, Άρθρο 2, παρ. 1α ΦΕΚ 3185/2013, τ. Δεύτερο) τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022, που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021.

α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΦΥΣΙΚΗ Ι ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 87/08.11.2021 19,5 2,5 13 35
2 85/05.11.2021 5,5 3 11,5 20
3 92/09.11.2021 14,5 3 12,5 30
4 96/12.11.2021 4,5 1,5 15 21
5 102/15.11.2021 3,5 2,5 14 20
6 103/15.11.2021 11,5 2,5 16 30
7 74/01.11.2021 18 13,5 9,5 41
8 99/15.11.2021 3,5 11,5 15