Αρχική » Uncategorized » – Αποτελέσματα εξετάσεων στην “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό”

RSS Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο

– Αποτελέσματα εξετάσεων στην “Εισαγωγή στον Προγραμματισμό”

Οι βαθμοί όσων πέτυχαν στην εξέταση της θεωρίας ΚΑΙ του εργαστηρίου έχουν αναρτηθεί. Επίσης, έχουν ενημερωθεί μέσω του ιδρυματικού τους email όσοι έχουν περάσει μόνο την εξέταση της θεωρίας ή μόνο την εξέταση του εργαστηρίου ώστε να γνωρίζουν σε ποιο κομμάτι θα πρέπει να εξεταστούν το Σεπτέμβριο. Όσοι δεν έχουν δει βαθμό στο μάθημα και δεν έχουν λάβει email ότι πέτυχαν σε μία από τις εξετάσεις, δεν έχουν πετύχει σε καμία από τις δύο εξετάσεις ή απλά δεν έχουν συμμετέχει στην εξέταση.

Οι Διδάσκοντες
Καπαγερίδης Ιωάννης & Σίσιας Γεώργιος