Αρχική » Uncategorized » – Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Αρχείο

– Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Οι αντιστοιχίες τμημάτων, εισαγωγικών κατευθύνσεων και προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ2656 τ.Β 1-7-2019. Ειδικότερα για το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η αντιστοιχία καθορίζεται στον Πίνακα Α’ – Αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων, στη σελίδα 30294. ΦΕΚ2656Β.pdf


Σχολιάστε