Αρχική » 2020 » Μάρτιος

Αρχείο μηνός Μάρτιος 2020

Αρχείο

– Προκήρυξη θέσεων υποψήφιων διδακτόρων στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 4/26-03-2020 συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη δεκατεσσάρων (14) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα παρακάτω αντικείμενα:

 1. Ανάπτυξη Γεωμηχανικών Μεθοδολογιών και Τεχνολογιών για την Αποκατάσταση Εδαφών σε Απολιγνιτοποιημένες Περιοχές: Η Περίπτωση της  Δυτικής Μακεδονίας
 2. Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Ατμοσφαιρικού Υπολογιστικού Προτύπου Υψηλής Ανάλυσης για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές
 3. Ανάπτυξη Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης στην Αυτοματοποίηση Βαριογραφικής Ανάλυσης Χωρικών Δεδομένων
 4. Ανάπτυξη Τεχνολογιών/Διεργασιών για την Ανάκτηση Σπάνιων Γαιών από Ιπτάμενη Τέφρα
 5. Αποτύπωση και Απόδοση του Γεωμηχανικού Μητρώου των Ελληνικών Φραγμάτων με Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
 6. Βελτιστοποίηση Συνθηκών Μηχανικής Επεξεργασίας Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων στη Δυτική Μακεδονία
 7. Βελτιστοποίηση Συνθηκών Μηχανικής Επεξεργασίας Ελαφρών Υλικών Συσκευασίας στη Δυτική Μακεδονία
 8. Διαπίστωση Γεωτεχνικών Κινδύνων των Φραγμάτων της Δυτικής Μακεδονίας με Χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων
 9. Εφαρμογές Μεθόδων Γεωστατιστικής και Μηχανικής Μάθησης στην Εκτίμηση Ορυκτών Πόρων και Αποθεμάτων Κοιτασμάτων Μαρμάρου
 10. Εφαρμογές Συστημάτων Μηχανικής Μάθησης και Ψηφιακών Διδύμων στη Μεταλλευτική
 11. Παραγωγή Μετάλλων με Χρήση Ηλεκτρόλυσης Μεμβρανών Στερεού Οξειδίου
 12. Παρασκευή Λειτουργικών Υμενίων με χρήση  της Πυρόλυσης Ψεκασμού Διαλύματος σε Κεραμικές Κυψέλες Καυσίμου/Ηλεκτρόλυσης
 13. Πρόβλεψη Αντοχής Υλικών Οδοστρωμάτων με Χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων
 14. Πρόβλεψη Αστοχίας Φυσικών Πρανών Μέσω Παραδειγμάτων Αλγόριθμων Μηχανικής Μάθησης και Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων σε Περιοχές Σεισμικής Επικινδυνότητας

Προθεσμία υποβολής: 1-4-2020 έως 1-5-2020

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mre@uowm.gr τα εξής:

 1. Βιογραφικό σημείωμα
 2. Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε ένα από τα διαθέσιμα επιστημονικά αντικείμενα που έχει καθορίσει η Συνέλευση του Τμήματος και αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία
 3. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή τους (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κλπ)

και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (διεύθυνση: Κοίλα, 50100, Κοζάνη) τα παρακάτω:

 1. Έντυπη Αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία)
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
 4. Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτούνται
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 6. Αντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (αν υπάρχει)
 7. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών
 8. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές
 9. Δισέλιδη πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε ένα από τα διαθέσιμα επιστημονικά αντικείμενα που έχει καθορίσει η Συνέλευση του Τμήματος και αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. Η πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της διατριβής, γενική παρουσίαση του ερευνητικού αντικειμένου και αντιπροσωπευτική βιβλιογραφία
 10. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή τους (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις κλπ)
 11. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καπαγερίδης Ιωάννης

– Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία – Μέρα 1η…

Η πρώτη μέρα εξ αποστάσεως διδασκαλίας λόγω του COVID-19 ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και τα δύο προγράμματα σπουδών του. Οι φοιτητές του Τμήματος παρακολούθησαν τις διαλέξεις των μαθημάτων σύμφωνα με το τροποποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Zoom Meetings και υποστηριζόμενοι από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Open eClass. Η συμμετοχή ξεπέρασε το 70% σε όλα τα μαθήματα. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τους υπεύθυνους και το προσωπικό του δικτύου και των συστημάτων πληροφορικής του Ιδρύματος για την ταχύτατη ανταπόκριση και την αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών του Τμήματος. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι και εύχομαι στους φοιτητές και το προσωπικό του Τμήματος και τις οικογένειες τους υγεία και δύναμη!

Ιωάννης Καπαγερίδης
Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

– Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020

Οι εκπαιδευόμενοι θα εισέρχονται στις αίθουσες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας εισάγοντας το ονοματεπώνυμο τους και τον αριθμό μητρώου τους. Θα εισέρχονται σε αίθουσα αναμονής, μέχρι να τους αποδεχθεί ο διδάσκων στην αίθουσα.

Σύνδεσμος αίθουσας https://zoom.us/my/uowm.mre1

Meeting ID: 571-692-2715

Αρχείο PDF

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω σελίδα:

UOWM HELP

Επίσης, οι καθηγητές και το εργαστηρικό προσωπικό του Τμήματος θα λειτουργούν ώρες ηλεκτρονικού γραφείου για την εξυπηρέτηση των φοιτητών σε θέματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μαθημάτων σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 • Δρ. Ασβεστά Αργυρώ: κάθε Πέμπτη 18:00-19:00 στην αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mre3
 • Δρ. Καπαγερίδης Ιωάννης: κάθε Τρίτη 17:00-19:00 στην αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mre1
 • Δρ. Κυρατζής Νικόλαος: κάθε Πέμπτη 14:00-15:00 στην αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mre1
 • Δρ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος: κάθε Τρίτη 11:00-12:00 στην αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mre2
 • Δρ. Σαχπάζης Κωνσταντίνος: κάθε Πέμπτη 17:00-18:00 στην αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mre2
 • Δρ. Χαραλαμπίδης Γεώργιος: κάθε Τρίτη και ώρα 13:00-14:00 στην αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mre3
 • κ. Γκούντας Ιωάννης: κάθε Παρασκευή και ώρα 12:00-13:00 στην αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mre3
 • κ. Διαμαντόπουλος Χρήστος: κάθε Πέμπτη και ώρα 12:00-13:00 στην αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mre2
 • κ. Κόϊος Κύρος: κάθε Παρασκευή και ώρα 18:00-19:00 στην αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.mre3